Naamdragers de Graaff

Aanduiding Familieleden en Verwantschappen

Home
Inleiding
Korte familiegeschiedenis
De zee geeft, de zee neemt
De naam "de Graaff"
Familiewapen en Heraldiek
Weetjes en Ontdekkingen
Erfrecht in kort bestek
Aanduiding Familieleden en Verwantschappen
Lief maar ook Leed
Bakkerij Van der Straaten bijna 2 eeuwen
OPROEPEN
Familiefoto's van 111.924 Cornelis de Graaff
Familiefoto's van 111.965 Adrianus Johannes de Graaff
de boeken van Klaas de Graaff 111.965.131
Familiefoto's van 113.227 Barend Wouter de Graaff
generatie 0 tot en met 5
Generatie 6
Generatie 7
Generatie 8
Generatie 9
Generatie 10
Generatie 11
Generatie 12
Kwartierstaat 111.924.221 Frits de Graaff *02-05-1963
Kwartieren Rik-111.924.221.1 en Iris-111.924.221.2 de Graaff
Gastenboek
Mijn email-adres

Pagina in voorbereiding
 
 
 

klik op de link onder de afbeelding voor een grotere afbeelding

gradeninverwantschap.jpg

Grotere afbeelding Graden in Verwantschap

namen voorouder hieronder

1.

proband  , dat ben jezelf.

2.

ouders

ouders

3.

grootouders

grootouders

4.

overgrootouders

overgrootouders

5.

betovergrootouders

betovergrootouders

6.

oudouders

oudbetovergrootouders

7.

oudgrootouders

oudbetovergrootouders

8.

oudovergrootouders

oudbetovergrootouders

9.

oudbetovergrootouders

oudbetovergrootouders

10.

stamouders

stamoudbetovergrootouders

11.

stamgrootouders

stamoudbetovergrootouders

12.

stamovergrootouders

stamoudbetovergrootouders

13.

stambetovergrootouders

stamoudbetovergrootouders

14.

stamoudouders

stamoudbetovergrootouders

15.

stamoudgrootouders

stamoudbetovergrootouders

16.

stamoudovergrootouders

stamoudbetovergrootouders

17.

stamoudbetovergrootouders

stamoudbetovergrootouders

18.

edelouders

edelstamoudbetovergrootouders

19.

edelgrootouders

edelstamoudbetovergrootouders

20.

edelovergrootouders

edelstamoudbetovergrootouders

21.

edelbetovergrootouders

edelstamoudbetovergrootouders

22.

edeloudouders

edelstamoudbetovergrootouders

23.

edeloudgrootouders

edelstamoudbetovergrootouders

24.

edeloudovergrootouders

edelstamoudbetovergrootouders

25.

edeloudbetovergrootouders

edelstamoudbetovergrootouders

26.

edelstamouders

edelstamoudbetovergrootouders

27.

edelstamgrootouders

edelstamoudbetovergrootouders

28.

edelstamovergrootouders

edelstamoudbetovergrootouders

29.

edelstambetovergrootouders

edelstamoudbetovergrootouders

30.

edelstamoudouders

edelstamoudbetovergrootouders

31.

edelstamoudgrootouders

edelstamoudbetovergrootouders

32.

edelstamoudovergrootouders

edelstamoudbetovergrootouders

33.

edelstamoudbetovergrootouders

edelstamoudbetovergrootouders

34.

voorouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

35.

voorgrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

36.

voorovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

37.

voorbetovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

38.

vooroudouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

39.

vooroudgrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

40.

vooroudovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

41.

vooroudbetovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

42.

voorstamouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

43.

voorstamgrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

44.

voorstamovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

45.

voorstambetovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

46.

voorstamoudouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

47.

voorstamoudgrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

48.

voorstamoudovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

49.

voorstamoudbetovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

50.

vooredelouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

51.

vooredelgrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

52.

vooredelovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

53.

vooredelbetovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

54.

vooredeloudouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

55.

vooredeloudgrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

56.

vooredeloudovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

57.

vooredeloudbetovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

58.

vooredelstamouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

59.

vooredelstamgrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

60.

vooredelstamovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

61.

vooredelstambetovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

62.

vooredelstamoudouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

63.

vooredelstamoudgrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

64.

vooredelstamoudovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

65.

vooredelstamoudbetovergrootouders

vooredelstamoudbetovergrootouders

De lijst is nog verder uit te breiden:

Generatie 66 t/m 129 = Generatie 2 t/m 65 met ‘aarts’ ervoor.

Generatie 130 t/m 257 = Generatie 2 t/m 129 met ‘opper’ ervoor.

Generatie 258 t/m 513 = Generatie 2 t/m 257 met ‘hoog’ ervoor.

De termen aarts-, voor-, stam- en oud- hebben behalve een betekenis als aanduiding voor een bepaalde generatie ook een andere betekenis:

Aartsvaders: Abraham, Izaäk en Jacob (zie het bijbelboek Genesis)

Voorouders: alle personen van wie iemand afstamt

Stamvader: de man die als de eerste van zijn familie beschouwd wordt (bijvoorbeeld omdat hij de oudst bekende is, of omdat hij als eerste een bepaalde familienaam droeg)

Oudvaders: gereformeerde theologische schrijvers uit de 17e en 18e eeuw die gerekend worden tot de Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme en die nog steeds als maatgevend beschouwd worden in bepaalde groepen binnen het gereformeerde protestantisme (voorbeelden: Brakel, Smytegelt, Comrie)

Verwantschappen

Handleiding voor het vaststellen van de graden van verwantschap met een uitleg over verschillende vormen van verwantschap.

Er zijn twee soorten verwanten:

Bloedverwanten

Uw bloedverwanten zijn alle personen die één of meer dezelfde voorouders hebben als u.

Aanverwanten (ook: aangetrouwd)

Uw aanverwanten zijn alle personen die getrouwd zijn met een bloedverwant van u en alle personen die een bloedverwant zijn van uw man of vrouw. (Personen die getrouwd zijn met een bloedverwant van uw man of vrouw zijn geen aanverwant van u. Concreet: de man van de zus van uw man of vrouw is niet aan u verwant!)

Bloedverwanten zijn er in verschillende graden. De graad van verwantschap is te vinden door de stappen te tellen die u in een stamboom moet doorlopen om van de ene bloedverwant bij de andere te komen. Zie onderstaand schema

aanduidingfamilieledenenbloedverwant.jpg

Er zijn nog enkele andere termen voor bepaalde verwanten:

Schoonouders/schoonvader/schoonmoeder: de ouders van man of vrouw (= aanverwant).

Schoonzoon/schoondochter: de man of vrouw van zoon of dochter (= aanverwant).

Zwager/schoonzus: de man of vrouw van broer of zus en de broer of zus van man of vrouw (= aanverwant). Ook: de man of vrouw van zwager of schoonzus (= niet verwant).

Halfbroer/halfzus: een broer of zus die dezelfde vader en een andere moeder of dezelfde moeder en een andere vader heeft (= bloedverwant). Voor de graad van verwantschap maakt dat overigens geen verschil en geldt een halfbroer of halfzus als een gewone broer of zus.

Stiefouders/stiefvader/stiefmoeder: een latere man of vrouw van vader of moeder (= aanverwant).

Stiefkinderen/stiefzoon/stiefdochter: een kind uit een eerder huwelijk van man of vrouw (= aanverwant).

Stiefbroer/stiefzus: een stiefzoon of stiefdochter van vader of moeder (= niet verwant).

In het dagelijks spraakgebruik wordt ook wel de term achter-achterneef/-nicht gebruikt, waarbij het aantal keer ‘achter-’ aan moet geven hoe ver de verwantschap terug gaat. Dit leidt echter vaak tot spraakverwarring. Het Nederlands gebruikt de term neef/nicht op twee manieren: een zoon van je broer en een zoon van de broer van je vader zijn allebei je neef. (In het Engels is de eerste je nephew en de tweede je cousin; ook de meeste andere talen kennen dat onderscheid). Ook de term achterneef/-nicht moet daarom in het Nederlands dan op die twee manieren gebruikt worden: de kleinzoon van je oom en de kleinzoon van je oudoom zijn allebei je achterneef. De tweede is tegelijk ook de achterneef van je vader. Maar sommige mensen gebruiken de term achterneef/-nicht maar op één manier en vinden daarom (onterecht) dat de tweede achterneef al je achter-achterneef is omdat hij niet tegelijk de achterneef van jou en van je vader kan zijn. In de juiste methode komt er voor elke twee graden één keer ‘achter-’ bij. In de onjuiste methode komt er voor elke graad één keer ‘achter-’ bij. Om deze spraakverwarring te voorkomen, is het beter om de officiële aanduidingen te gebruiken: achterneef/-nicht in de vierde graad, de vijfde graad enz.