Naamdragers de Graaff

Familiewapen en Heraldiek

Home
Inleiding
Korte familiegeschiedenis
De zee geeft, de zee neemt
De naam "de Graaff"
Familiewapen en Heraldiek
Weetjes en Ontdekkingen
Erfrecht in kort bestek
Aanduiding Familieleden en Verwantschappen
Lief maar ook Leed
Bakkerij Van der Straaten bijna 2 eeuwen
OPROEPEN
Familiefoto's van 111.924 Cornelis de Graaff
Familiefoto's van 111.965 Adrianus Johannes de Graaff
de boeken van Klaas de Graaff 111.965.131
Familiefoto's van 113.227 Barend Wouter de Graaff
generatie 0 tot en met 5
Generatie 6
Generatie 7
Generatie 8
Generatie 9
Generatie 10
Generatie 11
Generatie 12
Kwartierstaat 111.924.221 Frits de Graaff *02-05-1963
Kwartieren Rik-111.924.221.1 en Iris-111.924.221.2 de Graaff
Gastenboek
Mijn email-adres

 
In de verzameling Wazamar vind je ons wapen ook weer terug
 
 
Klik op de G.
Daar zie je: de Graaf, de Graaff en de Graaff.
Op de laatste  (thans de derde) kom je op de pagina waar ons wapen staat (826).
 
Als een familienaam in rood of blauw wordt vermeld, kun je daarop klikken.
Er zit onder de familienaam namelijk een link naar de website van de familie met dit wapen.

 

wapendegraaff1930.jpg

Heel lang ben ik op zoek geweest naar een familiewapen.
Familieleden, hebben mij daar ook vaak naar gevraagd.
Ik heb een familiewapen nooit kunnen vinden, ook niet met de hulp van experts op dit gebied.
Ik heb er een ontworpen en laten registreren, omdat ik dat graag wilde.
Het wapen "draag ik op" aan mijn in 1990 overleden vader.

graafffrits193013101989.jpg

Hierboven , mijn vader, gefotografeerd op onze huwelijkdag: 13-10-1989.
I.v.m. zijn ziekte hadden we ons huwelijk eerder gepland.
Frits Sr. overleed inderdaad een jaar later. ( zie 111.924.22 )

graafffrits1930huw2.jpg

Mijn ouders op hun huwelijksdag 12 november 1960.
Frits de Graaff ( 111.921.22 ) en Rietje Tetteroo

waptetteroozilveropzwart.jpg

Familiewapen Tetteroo-Tetrode-Tetero-Tettero
 
Het wapen van adellijke families
Egmond, Amstel en Brederode
zie je zelden. Dat lijkt anders met
het wapen van de niet zo bekende,
adellijke familie Van Tetrode.
 
 
Let op: Vaak draagt men het wapen zwart op zilver, maar het moet zijn zilver op zwart !
 
 
een schild van sabel (zwart) met drie zilveren plompe-bladeren

Heraldische Richtlijnen voor het ontwerpen van een Familiewapen.( Vrij verwoord )
 
Concept:
 
Het kiezen van de wapenfiguren:
Men wil vaak veel te veel figuren in een Familiewapen tonen, echter de heraldieke "wetgeving", schrijft voor, dat het Familiewapenschild in de tijd van de ridders van grote afstand herkenbaar moest zijn.
Dit houdt thans onder meer in, dat het familiewapen bepaalde sterk onderscheidende en eenvoudige figuren moet voeren, om verwarring te voorkomen met andere familiewapenschilden.
Een "te druk" wapen zou in de Riddertijd namelijk ook te moeilijk van afstand te herkennen zijn. Onpractisch eveneens, wanneer eerst alle wapenfiguren "ontcijferd" moeten worden.
 
Het wapenschild werd vanzelf, in toernooien gebruikt.
Het ging er daar niet zachtzinnig aan toe.
Er werd in die toernooien een wapenschild gebruikt, dat eenvoudig te herstellen was, dus een paar kleuren en figuren, die snel met verf hersteld konden worden, na een wedstrijd.
Men noemde dit eenvoudige wapenschild een herautstuk en was afgeleid van het familiewapen.
Het originele "Familie"wapenschild, werd dan wel voor de tent geplaatst, waar de ridder zich ophield.
 
De kleuren:
Men kiest voor heraldisch voorgeschreven kleuren, waarbij opgelet wordt, dat de verschillende kleuren elkaar niet  raken.
Kleuren kunnen gescheiden worden door onder andere metaalkleuren, als goud en zilver te gebruiken.Natuurlijke kleuren zijn ook mogelijk.
 
Wanneer het familiewapenschild is vastgesteld, was het gebruikelijk om de meest voorkomende kleur en de meest voorkomende metaalkleur, te gebruiken voor de dekkleden.
 
De wrong is een "opgerolde" doek, die afgebeeld wordt tussen de helm en het helmteken.
De wrong was doorgaans afkomstig van de dame, die de ridder vertegenwoordigde tijdens het gevecht.
De kleuren van de wrong worden thans afgeleid van de kleuren van de dekkleden.
De wrong wordt ook zelfs in zijn geheel weggelaten.
 
Het helmteken is zeker niet onbelangrijk.
Op de helm kunnen diverse tekens of symbolen geplaatst worden, vaak vleugels.
Het helmteken in de Heraldiek, mag ook iets anders zijn, bijvoorbeeld een voorwerp.
 
Beschrijving van mijn Familiewapen:

In het Register van Familiewapens van het Centraal Bureau voor Genealogie is ingeschreven het onderstaande Wapen van het Geslacht de Graaff.
 
In blauw een schuingeplaatste spade, vergezeld boven van een korenschoof en beneden van een meerblad, alles goud.
Helmteken: Een uitkomende ooievaar van natuurlijke kleur.
Dekkleden: Blauw, gevoerd van goud.
 
Dit wapen is in 2001 door de aanvrager ontworpen, ten behoeve van de nakomelingen van Frederik Cornelis de Graaff en Maria Wilhelmina Tetteroo.
 
Geregistreerd op verzoek van Frederik Cornelis de Graaff, geboren 's-Gravenhage 2 mei 1963, wonende te Doorwerth, zoon van Frederik Cornelis de Graaff en Maria Wilhelmina Tetteroo.
Aanvrager stamt af van Joost de Graaf, gehuwd Werkendam 31 juli 1741 met Anna Stam.
 
Nr. 826
Afgegeven 's-Gravenhage, 17 december 2001
 
Waarom, deze wapenfiguren:
 
Zoals op mijn homepage al gezegd, is het blijven speuren naar historische feiten,  onderzoeken van achtergronden, uitspitten van en graven in archieven, het steeds op zoek gaan naar nieuwe "oude" gegevens op het gebied van familieonderzoek, maar ook op andere terreinen, aanleiding geweest om als hoofdfiguur "de Spade" te kiezen.
Het "graven" met de spade, in relatie tot de familienaam "de Graaff", geeft aan dit wapen tevens de heraldische aanduiding: Een "sprekend"wapen.
 
De tarweschoof, het steeds weer terugkerende wapenfiguur in het gemeentewapen van Werkendam, oorspronkelijk afkomstig van het wapen van de gemeente De Werken en Sleeuwijk.( in de beschrijving van mijn familiewapen echter aangeduid als korenschoof. Dit komt, omdat na de samenvoeging van de gemeente Werkendam en Almkerk in 1973, een nieuw gemeentewapen en een nieuwe wapenbeschrijving werden vastgesteld. Vanaf 1978 spreekt men dan van:  een korenschoof )
 
Het meerblad is een gekozen figuur om aan te geven, dat er meer in dit wapen aan de hand is.
Het meerblad, komt drievoudig voor (2-1) in het wapen van de familie "Tetteroo", al is de kleur daar zilver.
 
Het familiewapen is niet aangevraagd t.b.v. de gehele familie de Graaff, maar voor de nakomelingen van het echtpaar Frederik Cornelis de Graaff en Maria Wilhelmina Tetteroo; mijn ouders.
 
Blauw voor het water, zowel voor het land van Heusden en Altena als voor De Noordzee, waarlangs de de Graaffen zich vestigden rond 1852.( Den Haag ).
 
De "warme" kleur van goud, had mijn voorkeur boven het zilver, in de combinatie met blauw.
Het goud verwijst thans nergens naar.
 
Als Helmteken de uitkomende Ooievaar ( zonder aal),  bedoeld als verwijzend symbool naar 's-Gravenhage, waar mijn "directe" familie toch lang heeft geresideerd.

wapendegraaff1930.jpg

In de verzameling Wazamar vind je ons wapen ook weer terug
 
 
Klik op de G.
Daar zie je: de Graaf, de Graaff en de Graaff.
Op de laatste  (thans de derde) kom je op de pagina waar ons wapen staat (826).
 
Als een familienaam in rood of blauw wordt vermeld, kun je daarop klikken.
Er zit onder de familienaam namelijk een link naar de website van de familie met dit wapen.
 

Historie van het gemeentewapen van Werkendam en het voortdurend terugkerende wapenfiguur van de gemeente De Werken en Sleeuwijk: De tarweschoof ( later de korenschoof).

wapenwerkslee.jpg

Op 7 april 1819 heeft de gemeente De Werken en Sleeuwijk hierboven links afgebeeld wapen en wordt heraldisch als volgt beschreven: "Van groen met een goude chevron en 3 goude tarweschoven." De oorsprong van dit wapen is niet bekend. De gemeente Werkendam heeft dan haar eigen gemeentewapen, hieronder links te zien.

In 1950 komt de gemeente De Werken en Sleeuwijk bij de gemeente Werkendam en worden de gemeentewapens samengevoegd. Het gemeentewapen van De Werken en Sleeuwijk wordt beneden in het veld van het wapen van de gemeente Werkendam geplaatst, zoals hieronder rechts te zien.

 

werkend1819.jpg

Hierboven links het wapen van de gemeente Werkendam voor de toevoeging van de gemeente De Werken en Sleeuwijk.De beschrijving op 7 april 1819 luidde:

"Van goud, beladen met een blaauwe dwarsbalk, waarop een zilveren zalm1) en verzeld van 3 blaauwe eendvogels." 1) op de afbeelding dus (abusievelijk?) een gouden zalm.

Daarnaast dus het samengestelde gemeentewapen van de gemeente Werkendam na toevoeging van de gemeente De Werken en Sleeuwijk, waarvan de beschrijving op 28 april 1958 luidde:

"Zwaluwstaartvormig doorsneden : I van goud beladen met een dwarsbalk van azuur, waarop een zalm van zilver en vergezeld van 3 aan de poten geknotte eendvogels van azuur, II van sinopel beladen met een keper van goud en vergezeld van 3 tarweschoven van hetzelfde. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

almkerk.jpg

Het wapen van de gemeente Almkerk voor 1973. Twee afbeeldingen.Links het gemeentewapen van Almkerk, dat op 16 juli 1817 als volgt werd beschreven:

" In goud 2 rechtop geplaatste van elkander afgewende zalmen van keel."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening.

Rechts hiervan (hetzelfde) wapen van Almkerk, maar kreeg op 14 oktober 1909 een "nieuwe" beschrijving! namelijk: " In goud 2 rechtop geplaatste van elkander afgewende zalmen van keel."

Oorsprong/verklaring :

Het is een van de versies van het wapen van de heerlijkheid Altena, vergelijk andere wapens in deze streek (oa Rijswijk, Andel, Giessen). Waarom in 1909 hetzelfde wapen nogmaals werd verleend is niet duidelijk.

Een wapen voor het geslacht van Altena is bekend sinds de 13e eeuw. Het geslacht stierf rond 1250 uit. Het wapen vertoonde in goud twee afgewende zalmen van keel. De heerlijkheid en land van Altena hebben dit wapen overgenomen. Diverse gemeenten hebben varianten van dit wapen

werkend1978.jpg

In 1973 werd Almkerk (ged, 1879 Emminkhoven) aan de gemeente Werkendam toegevoegd.Dit vereiste wederom een aanpassing van het gemeentewapen van Werkendam.Het was noodzakelijk, dat Almkerk ook in het gemeentewapen herkenbaar was.
Het gemeentewapen werd zoals hierboven afgebeeld ontworpen.De beschrijving van het wapen luidde op 2 december 1978 als volgt:

"Doorsneden: I in goud een dwarsbalk vergezeld van 3 merletten, alles van azuur, II in sinopel een keper van goud, boven vergezeld van 2 afgewende zalmen van zilver, gevind van keel, beneden van een korenschoof van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Oorsprong/verklaring :

Bij de eerste wijziging werd het wapen gedeeld met het wapen van De Werken en Sleeuwijk, de zwaluwstaartvormige verbinding duidde op de hechte band tussen de plaatsen. In het laatste wapen zijn 2 van de korenschoven vervangen door de zalmen uit het wapen van Almkerk, die afkomstig zijn van het gebied van Altena. Een ouder ontwerp, dat echter niet is ingediend, liet de zalm uit de onderste schildrand komen. In 1997 werden Dussen ( 1973 Almkerk(ged.1879 Emminkhoven)Eethen (ged.1923 Drongelen, Genderen en Meeuwen)) ook toegevoegd aan de gemeente Werkendam.

Naar:

http://www.ngw.nl/w/werkenda.htm